Usein kysyttyjä kysymyksiä

Myynti on yksi liiketoiminnan tärkeimmistä osa-alueista, sillä se on suoraan yhteydessä yrityksen menestykseen. Hyvä myyntitaito onkin arvokas taito niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin. Tässä blogissa käsitellään myynnin merkitystä, hyvän myyjän ominaisuuksia, vinkkejä myyntityön aloittamiseen ja kehittymiseen, sekä motivaation ylläpitämistä myyntityössä. Lisäksi pohditaan, voiko myyjäksi kouluttautua ja mitä myyntityö voi opettaa muille elämän osa-alueille. Lue siis eteenpäin ja saat vastauksia myyntiin liittyviin kysymyksiin ja vinkkejä oman myyntitaitosi kehittämiseen!

Mitä on myynti? 

Myynti on toiseen ihmiseen vaikuttamista. Myynti on kahden tai useamman osapuolen välillä tapahtuva tavaroiden tai palveluiden vaihdantaa, rahaa tai hyödykettä vastaan. Myynti lunastaa yrityksen luoman lisäarvon kassavirtana. 

Mitä myynti merkitsee?

Myynti on tärkein osa yritystoimintaa, sillä se mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen. Myynti on yrityksen keino tarjota palveluitaan tai tuotteitaan asiakkaille kasvotusten, puhelimessa, tai sähköisessä vuorovaikutuksessa. Myyntityön kautta yritetään saada asiakas vakuutettua ja ostamaan sitä mitä yrityksellä on tarjolla.

Miten tulla hyväksi myyjäksi?

Hyvän myyjän salaisuus on, että hän opettelee ja tekee sen, mikä on myynnissä menestyäkseen tehtävä juuri siinä yrityksessä, jossa hän myyjänä työskentelee, ja siinä markkinassa, johon hän myyjänä myy. Aktiivisuus, asenne ja nälkä oppia uutta ovat hyvän myyjän kulmakivet! 

Tämän lisäksi pukeutumisella ja sosiaalisilla taidoilla on iso merkitys luottamuksen herättämisen näkökulmasta. 

Mitä hyvän myyjän pitää osata?

Hyvä myyjä haluaa kehittyä. Hyvä myyjä on vuorovaikutuksen mestari.

Kypsä myyjä osaakin tunnistaa oman osaamisensa rajat, hän osaa reflektoida. Omasta kehittymisestä ja itsensä kouluttamisesta huolehtiminen on olennainen osa myyjän ammattitaitoa - samoin kuin se, että osaa pyytää apua ja tukea kun sille on tarvetta. Paras lopputulos syntyy yhdessä - myös ja etenkin myyntityössä. 

Miten menestyä myyntityössä?

Onnistumisen kaava on "määrä x laatu x suunta" eli tarjousten määrä, viestinnän laatu ja onko potentiaalisten asiakasyritysten profiili eli suunta oikea. Lisäksi asiakas- ja palvelutyössä korostuu kuunteleminen ja toisen ymmärtäminen. 

Jotta myynnissä voi onnistua myyjän on tunnettava ja uskottava omaan tuotteeseensa tai palveluunsa täysin. Aitous paistaa ihmisestä läpi ja sillä rakennetaan luottamusta. Hyvä tyyppi on eri asia kuin luotettava tyyppi.

Mikä tekee huippumyyjän?

Ulkoinen olemus ja asiallinen pukeutuminen viittaavat oivaan myyjään, joka tietää mitä myy ja rakastaa tuotettaan. Huippumyyjä pystyy ikään kuin myymään valloittavalla persoonallaan tuotteen jo puoliksi. Huippumyyjä on sisukas, positiivinen ja luotettava.

Huippumyyjä tiedostaa oman sekä muiden temperamentin ja osaa sovittaa käytöksensä sen mukaan. Hän sietää erilaisuutta ja osaa lukea asiakkaan sanatonta viestintää. Hän on helposti lähestyttävä. Huippumyyjä osaa myyntiesittelyn ja sosiaaliset taidot. 

Voiko myyjäksi kouluttautua?

Liiketoiminnan ammattitutkinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän ja erityisesti myyjän osaamisalan suorittaneella on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Useissa ammattikorkeakouluissa on esimerkiksi paljon vaihtoehtoja juuri edellä mainittuihin suuntauksiin. 

Mitä myyntityö opettaa?

Työelämässä ja arjessa kyky kuunnella ja tunnistaa toisen ihmisen tarpeita, ongelmia ja toiveita helpottaa kanssakäymistä valtavasti. Kuuntelutaidon tavoin myyntityö kehittää keskustelukykyä. Myyjänä ja erityisesti telemarkkinoinnissa kohtaat kymmeniä tai jopa satoja ihmisiä päivittäin, joka opettaa sosiaalisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä. 

Miksi myynti on tärkeää?

Myynti mahdollistaa meidän kaikkien elämisen. Ilman myyntiä ei olisi tätä hyvinvointiyhteiskuntaa missä elämme. Jokainen meistä on myyjä syntymästä lähtien. Toiset tekevät siitä uran ja toisilla se jää harrastukseksi vapaa-ajalle. Myymme jatkuvasti omia ajatuksia kaveriporukalle, uudelle työnantajalle tai vaikka perheellemme. 

Miten aloittaa myyntityö?

Jos olet kiinnostunut myynnistä, ota selvää työmahdollisuuksista esimerkiksi HIRMUn kautta. Käy läpi rekrytoijan kanssa eri työmahdollisuudet, valitse itsellesi sopiva myyntityö ja lähde rohkeasti kokeilemaan.

Miten voi kehittyä myyjänä?

Jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu. Ensimmäinen askel myynnin kyvykkyyden asteittaisessa nostamisessa on sen hyväksyminen, että parannus on mahdollinen, mutta se edellyttää jostain luopumista. Parannus ei tapahdu toistamalla samaa jatkuvasti vaan, jotain on muututtava, jotta parannusta tapahtuu.

Mikä on prospektointi?

Prospektoinnilla tarkoitetaan yleisesti niitä toimenpiteitä, joita tehdään ennen potentiaalisen asiakkaan kontaktointia. Se voi sisältää myös alustavaa keskustelua, mutta pohjimmiltaan prospektoinnin tarkoitus on täyttää myyjien myyntiputket sopivilla ja potentiaalisilla kontakteilla.

Miten motivoida itsensä?

Mitä rekrytoija tekee?

Rekrytoijan työtehtäviin kuuluu työpaikkailmoituksen julkaiseminen, työtehtävän markkinointi, työhakemusten arviointi, hakijoiden haastattelu, hakijaviestintä ja esimerkiksi persoonallisuus- tai soveltuvuusarviointien tekeminen. Rekrytoija on ammattilainen, joka vastaa avoimen työtehtävän täyttämiseen liittyvästä prosessista kokonaisvaltaisesti. 

Miksi rekrytointi venyy?

Yksi yleinen syy venyneen rekrytoinnin kohdalla on se, että rekrytointia ei ole aikataulutettu tai suunniteltu kunnolla. Rekrytoivat esihenkilöt tekevät rekrytointia oman työn ohessa ja pahimmillaan ajoittuen iltoihin ja viikonloppuihin tai jopa niin, että rekrytehtäviä tehdään vain silloin tällöin. 

Rekrytoinnin venyminen voi johtua myös huonosta viestinnästä tai markkinoinnin tehottomuudesta. 

Miten olla hyvä rekrytoija?

Rekrytoijan työssä tarvitaan avointa ja ennakkoluulotonta mieltä sekä kykyä asettua toisen ihmisen tilanteeseen. Hyvä haastattelija saa hakijan näkemään omat mahdollisuutensa ja auttaa häntä tunnistamaan omaa osaamistaan. Ihmisten erilaisuus on rikkaus. Rekrytoijan on kyettävä asettamaan omat mielipiteensä sivuun.

Paljon maksaa uuden työntekijän rekrytointi?

Rekrytointipalveluiden hinnoittelu vaihtelee paljon työtehtävästä riippuen, mutta yhden henkilön rekrytoinnin hinta asettuu usein 5.000- 15.000 euron välille. Esihenkilötason rekrytoinnit voivat olla useita kymmeniä tuhansia euroja. Tämä koskee nimenomaan asiantuntijarekrytointeja, kun rekrytoitavalla henkilöllä odotetaan olevan vähintään 5-10 vuotta alan työkokemusta.

Mikä on heikkoutesi?

Esittele aito, mutta työn kannalta harmiton heikkous.

Turvallinen ratkaisu on valita aito heikkous, josta ei ole suoraa haittaa tulevassa työtehtävässä. Liian kaukaa ei kannata lähteä heikkoutta kuitenkaan hakemaan - jos haet toimistoassistentin virkaa, ei huono rytmitajusi ole sen kannalta kiinnostava.

Mitä ei saa sanoa työhaastattelussa?

Työhaastattelussa ei koskaan kannata vastata kysymykseen vain yhdellä sanalla. ...

 1. Ei. Työhaastattelussa ei koskaan kannata vastata kysymykseen vain yhdellä sanalla. Jos haastattelija kysyy esimerkiksi, onko joku tietty ohjelma sinulle entuudestaan tuttu, etkä ole kuullut siitä ennen, voit vastata "En ole vielä ehtinyt opettelemaan sen käyttöä, mutta olisin todella kiinnostunut tutustumaan siihen lisää".

 2. Ööö, tota, niinku, mmm, koita selvitä ilman näitä. Sanonta "Jos sinulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, älä sano mitään", pätee työhaastattelussa. Täytesanojen käyttö on yleensä merkki siitä, että ihminen miettii vastausta. 

 3. Slangin käyttö on yleensä no no. Haluat antaa itsestäsi mahdollisimman ammattimaisen ja hiotun kuvan.

 4. Liian arkiset. Nämä sanat antavat liiankin rennon kuvan ja haastattelija saattaa luulla, ettet ole tosissasi tämän työpaikan suhteen.

 5. Me. Tämän sanan käyttö voi vaikuttaa harmittomalta, mutta kannattaa välttää liiallista "me" sanan käyttöä. Haluat tuoda esiin omat saavutuksesi, etkä vain entisen tiimisi aikaansaannoksia. Käytä sanaa "minä" mahdollisimman usein.

 6. Väkinäiset ja viralliset sanat. Sen sijaan, että kerrot haastattelijalle, että olet hyvä tiimipelaaja; kerro esimerkki tilanteesta, joka osoittaa, että olet hyvä tiimipelaaja.

 7. Teennäiset sanat. Jos viljelet liian teennäisiä sanoja joka lauseessa, kuten "vaikutusvalta" tai "synergia", saatat kuulostaa ylimieliseltä tai hieman hölmöltä.

 8. Sanonnat. Sanonnat ja kliseet, kuten "panna hihat heilumaan" tai "ympyrä sulkeutuu", ovat vain täytesanoja, eivätkä oikeastaan kerro mitään.

 9. Viha. Entisiä työnantajia ja kollegoja ei kannata mustamaalata. Vaikka kuvailisit jotain huonoa kokemusta, vältä sanan "vihaan" käyttöä. Oikeastaan voit poistaa sen sanavarastosta kokonaan :) 

 10. Perfektionisti. Tämä kielii enemmän epävarmuutta ja kannattaa siksi jättää pois kokonaan. Kannattaa keksiä joku omalaatuisempi vastaus tai tuoda pikkutarkkuus esiin käyttämällä toisia sanoja.

Miten kuvailisit itseäsi

Kuinka kuvailisit itseäsi? Näin vastaat siihen oikein tai väärin työhaastattelussa

 1. Korosta vahvuuksiasi. Kerro ominaisuuksistasi ja taidoistasi, jotka ovat linjassa haussa olevan työpaikan työtehtävien kanssa.

 2. Valitse avainsanat huolellisesti. Käytä avainsanoja, joita työnantaja haluaa kuulla. Monissa työnkuvauksissa listataan ominaisuudet ja taidot, joita yritykset haluavat potentiaalisilta työntekijöiltä. Jos työpaikkailmoituksessa sanotaan, että pätevällä hakijalla täytyy olla ongelmanratkaisukykyä, sitä asiaa kannattaa korostaa vastauksessa.

 3. Älä piilottele osaamistasi. Työhaastattelussa ei tietenkään kannata vaikuttaa omahyväiseltä tai itserakkaalta, mutta haastattelun tarkoitus on tehdä vaikutus haastattelijaan tai haastattelijoihin. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että osaa markkinoida omaa osaamistasi vakuuttavasti. Tee etukäteen käsikirjoitus, jota voit käyttää apuna vastatessasi kysymyksiin. Kyseessä on siis puolesta minuutista minuuttiin kestävä hissipuhe, jolla kiteytät oman osaamisesi.

 4. Rakenna hissipuhe.

Miten tehdä hyvä hissipuhe?

Hissipuhe on kiteytetty, muutaman lauseen pituinen esittely itsestäsi. Nimensä mukaisesti hissipuhe kuvastaa "keskustelua", joka on hissimatkan pituinen. Eli lyhyt ja ytimekäs. Pähkinänkuoressa hissipuheen tulee antaa vastaus kysymyksiin: kuka olet, osaamisesi ja miksi sinut kannattaa palkata?.

Miksi juuri sinut pitäisi valita?

Tee lista toivotuista vaatimuksista, taidoista ja persoonallisuuden piirteistä. Alleviivaa seuraavaksi ne ominaisuudet, jotka sinulta löytyvät. Lisää listalle myös muita vahvuuksiasi, jotka sopivat mielestäsi työnkuvaan, vaikka niitä ei olisi erityisesti ilmoituksessa mainittu.

Miten esitellä itsensä lyhyesti?
Mitä "kerro jotain itsestäsi"-kysymykseen kannattaa vastata? Sen sijaan, että aloittaisit luettelemalla koko työhistoriasi (sen rekrytoija on lukenut jo CV:stä), avaa mieluummin lyhyesti omaa persoonallisuuttasi ja tämänhetkistä elämäntilannettasi. Älä rönsyile, vaan nosta esille tärkeimmät saavutuksesi.

Miten rekrytointiprosessi etenee?

 1. Selvitä rekrytoinnin tarpeet.

 2. Valmistele työnkuvaus.

 3. Oikean osaamisen markkinointi ja löytäminen.

 4. Esivalinta.

 5. Haastattelu.

 6. Arvioiminen ja rekrytoinnin esittäminen.

 7. Yrityksen ja uuden työntekijän esittely.