Suorahaku - headhunting

Mitä on suorahaku?

Suorahaku rekrytointi, myös tunnettu nimellä headhunting, on paras valinta, kun tavoitteena on löytää ylimmän johdon, päälliköiden tai vaativien asiantuntijoiden osaajia. Suorahaun avulla päästään tehokkaasti käsiksi myös niihin osaajiin, jotka eivät ole aktiivisesti työnhaussa. Suorahakua käytetään myös silloin, kun rekrytointi halutaan pitää luottamuksellisena ja/tai anonyymina.

Kun työmarkkinoilla ei ole soveltuvia tai aktiivisia työnhakijoita tai haetaan hyvin tarkoilla kriteereillä varustettua osaajaa, suorahaku on loistava vaihtoehto rekrytointiin. Rekrytointiprosessi halutaan yleensä pitää luottamuksellisena eikä hausta haluta viestiä yrityksen sisäisille ja/tai ulkoisille sidosryhmille, koska halutaan varjella sekä liiketoimintaa että sisäistä yhtenäisyyttä henkilöstön näkökulmasta. Suorahakua toki voidaan vauhdittaa avoimen ilmoittelun tai markkinoinnin kautta mikäli edellä mainittua liiketoiminnallista sisäistä riskiä ei ole läsnä. 

Olemme erikoistuneet avainhenkilöiden rekrytointiin ja tarjoamme erityisesti myynnin johtamiseen liittyvien kyvykkyyksien objektiivista analysointia ja yksilöllisten kehittymissuunnitelmien rakentamista.

Etsitkö uutta myynnin vetäjää? 

Olemme juuri oikea kumppani sinulle. Kartoitamme työyhteisön tilanteen ja tarpeet huolellisesti, jotta voimme löytää parhaiten tehtävään sopivan henkilön. Meidän avullamme voit luottaa siihen, että ehdokkaan tausta, kokemus, saavutukset, persoonallisuus ja johtamisvalmiudet selvitetään huolellisesti.

Tarjoamme johdon suorahakua sekä koko rekrytointiprosessin tukemista. Meillä on laajoja verkostoja hyödyntäen mahdollisuus kartoittaa ja paikallistaa parhaat ehdokkaat avoimeen tehtävään. HIRMUn konsultit ovat verkostoituneet pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti elinkeinoelämän ylimpään johtoon, joten voit olla varma, että ehdokkaat ovat korkeatasoisia.

Tilanneanalyysi on keskeinen osa suorahakuprosessiamme, sillä se takaa ehdokkaan ja työyhteisön keskinäisen soveltuvuuden. Tilanneanalyysi kartoittaa johtamiskulttuurin, työyhteisön ominaisuudet, tilanteen ja odotukset uudelle työntekijälle. Tämä auttaa meitä tunnistamaan tehtävään parhaiten sopivan henkilön ja tehostaa uuden henkilön perehdyttämistä.

Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää löytää oikeanlaiset osaajat, mutta usein oma verkosto, keinot ja aika eivät riitä tehokkaaseen etsintään tai rekrytointiprosessin hoitamiseen. Yleensä ollaan tilanteessa, jossa yritys kasvaa ja tarvitsee uutta osaamista taloon tai tietty avainhenkilö on vaihtamassa pois yrityksestä. Tässä tilanteessa suorahaku on mainio ratkaisu. 

Miten suorahaku toteutetaan?

Suorahakuprosessi suunnitellaan aina tarkasti yhdessä asiakkaan kanssa kickoff-tilaisuudessa (kasvokkain tai etätapaamisessa), johon sisältyy mm. kokonaisaikataulu, raportointisykli, hakijaprofiili, kriteerit, osaamistausta ja työtehtävän tavoitteet. Haku voidaan toteuttaa luottamuksellisesti, ilman julkisuutta, alusta loppuun asti tai avoimena niin sanottuna hybridinä. Tällöin hyödynnetään sekä suorahaun että avoimen haun keinoja. 

Suorahaun tehokkuus perustuu siihen, että ymmärretään hakijaprofiili oikein ja rekrytointitoimenpiteet kohdistetaan tarkasti oikeanlaisiin osaajiin. Tämä tehostaa sekä rekrytointiyrityksen että palkkaavan yrityksen liiketoimintaa ja säästää kaikkien aikaa sekä resursseja. 

HIRMUn lisäarvo asiakkaalle näkyy monesti erikoistumisen ja tehokkuuden näkökulmasta. Erikoistuminen monipuolisesti myynnin tehtäviin auttaa meitä palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla juuri myynnin parissa ja löytämään vaativiinkin tehtäviin pitkäjänteisiä ja kokeneita osaajia. 

Suorahaku rekrytoinnin vaiheet

Mitä hyötyä suorahaku rekrytoinnista?

Tavoita kohdennetut osaajat sopivasta markkinasta - myös passiiviset hakijat

Suorahaku tavoittaa myös passiiviset hakijat, jotka eivät hae aktiivisesti töitä. Osaava suorahakukonsultti osaa etsiä ja tunnistaa sopivimmat henkilöt ja herättää heidän kiinnostuksensa avoinna olevaa roolia kohtaan.

Objektiivinen tuki päätöksentekoon

Suorahakuyritys tarjoaa objektiivisen tuen päätöksentekoon ja haastaa asiakasta ajattelemaan toisin. Hakijat tulevat usein omista verkostoista ja päätöksiä tehdään tunteella, mutta suorahakukonsultti sparraa ja tuo esille riippumattoman mielipiteensä ja näkökulmansa. 

Laaja toimialaosaaminen sekä kokemus erilaisista rekrytoinneista takaavat, että konsultti tunnistaa, mitä ominaisuuksia positiossa tarvitaan ja mistä löytyy sopivimmat henkilöt. 

Edistät työnantajamielikuvaa

Suorahaun rekrytointiprosessin aikana asiakkaan verkosto laajenee ja yleinen tietoisuus yrityksestä kasvaa. Asiantunteva konsultti edustaa asiakasta positiivisella tavalla työnantajana. Konsultti varmistaa, että koko prosessi hoidetaan ammattimaisesti alusta loppuun, jotta ehdokkaalle jää hyvä kokemus asiakasyrityksestä. Tämä lisää yrityksen positiivista työnantajamielikuvaa. 

Avainhenkilön löytäminen luotettavasti

Suorahaku pienentää virherekrytoinnin riskiä ja auttaa löytämään aidosti soveltuvan henkilön, kun sen toteuttaa kokenut ammattilainen. Asiantunteva suorahakukonsultti tekee perusteellisen analyysin rekrytoitavan henkilön osaamisprofiilista ja tehtävän tarkoituksesta, tavoitteista ja edellytyksistä, kartoittaa sekä valikoi kandidaatit harkiten ja toteuttaa soveltuvuusarvioinnit.

Oman ajan tehokkaampi allokoiminen rekrytointiprosessiin

Suorahaku säästää aikaa, kun asiakas voi keskittyä työhönsä ja keskittää resurssinsa järkevästi. Suorahakukonsultti kartoittaa ja etsii ehdokkaat, kontaktoi heidät ja tekee karsinnan, joten asiakas voi keskittyä vain kaikkein potentiaalisimpiin ehdokkaisiin ja saavuttaa isonkin ajallisen säästön. Suorahaku parantaa rekrytointiprosessin laatua ja on kustannustehokasta pitkällä aikavälillä.

Varaa veloitukseton konsultointi

Lähetä meille yhteydenottopyyntö