Z-sukupolven Työelämänodotukset ja Miten Valmistautua Niihin Työnantajana?

17.01.2024

Jos luulit, että Gen Z- sukupolven edustajat ovat laiskoja ja vaativia, luulit väärin. Mitä odottaa ja kuinka valmistautua sitouttamaan Gen-Z sukupolven ammattilaiset kun merkityksellisyys alkaa olla rahaa arvokkaampaa?

Ketä nämä tulokkaat on ja mitä he kaipaavat?

Sukupolvi-z eli Gen-Z on saapumassa yhä kovemmalla aallolla työelämän rannikolle. He eivät tule töihin "vaan rahan takii" vaan he etsivät syvempää tarkoitusta tai polkua sekä omalle tekemiselle että tulevaisuudelle. Mitä he etsivät työpaikoilta ja kuinka sitoutat heidät yritykseesi?

 • Joustavuutta.

Sukupolvi-Z tekee töitä elääkseen eikä elä töitä tehdäkseen. Tämänpä vuoksi he etsivät työelämässä joustavuutta ja tasapainoa. Suosioon pääsee yritykset, jotka mahdollistavat joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet, mitkä auttavat heitä ylläpitämään tasapainoa työn ja muun elämän välillä.

 • Merkitystä.

Merkityksellisyys on tärkeä tekijä sukupolvi Z:lle, he eivät mene vain "tekemään duunia" vaan he haluavat vaikuttaa asioihin ja tuoda omaa näkemystä maailmalle. Tämän vuoksi he priorisoivat yrityksiä, jotka jakavat heidän arvonsa ja pyrkimyksensä vaikuttaa positiivisesti maailmaan. Työ, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä, on yleensä houkuttelevampi vaihtoehto.

 • Joustavuus ja tasapaino:

Monimuotoisuus, inklusiivisuus sekä läpinäkyvyys ovat yhdet tärkeimmistä työkulttuurin arvoista Z-sukupolvelle. Uudet tulokkaat haluavat työskennellä yrityksissä, jotka arvostavat erilaisia taustoja ja kokemuksia. He kaipaavat työympäristöön yhteisöllisyyttä, sillä he kokevat että yhdessä tavoitteiden saavuttaminen rakentaa tukevia työyhteisöjä ja luo avoimen sekä kannustavan ilmapiirin. Läpinäkyvyyden esilletuonti jo työsuhteen alkumetreillä on sukupolvi Z:lle tärkeään, sillä he toivovat että työnantajansa ovat sitoutuneita reiluihin ja eettisiin käytäntöihin. He haluavat myös nähdä yhä selkeämmin yrityksen arvot, tavoitteet ja sen että miten yritys toimii, sekä sen että tarjoaako yritys heille muutakin kuin pelkkää rahaa työn vastineesta.

 • Oman äänen kuuluvuutta.

Se että työnkuva pitää olla Z-sukupolvelle merkityksellinen näin kasvu ja kehitys ovat myös tärkeitä aiheita. Heille on tärkeää työllistyä yrityksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia oppia ja kehittyä työssään. Yrityksien tulisi tarjota työntekijöilleen selkeitä urapolkuja ja mahdollisuuksia edetä urallaan. Työympäristö, jossa he kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi vetää puoleensa, tämän vuoksi pienemmät yritykset, joissa pääsee tuntemaan oikeasti työkaverit ja saa oman äänen kuuluviin ovat saavuttaneet suosiota työelämään tulevien keskuudessa.

 • Palkka-avoimuus.

Niinkuin jo aikaisemmin mainittiin, raha ei ole Z-sukupolvelle kaikki kaikessa, jonka vuoksi he haluavat selkeät ja rehelliset tiedot palkkauksesta sekä työpaikkailmoituksissa että itse työpaikoilla, jotta voivat tehdä informoituja päätöksiä ja tuntea olonsa arvostetuiksi. Avoimuus hyödyttää sekä työnhakijoita että työnantajia edistäen luottamusta, vähentäen epätietoisuutta ja tukien tasapuolisuutta työpaikoilla. Se heijastaa Gen Z:n arvoja ja odotuksia työnantajiltaan ja on keskeinen tekijä heidän valinnoissaan työpaikan suhteen, mikä tekee siitä tärkeän osan kestävää ja menestyvää työympäristöä tulevaisuudessa.


Miten yritykset voivat vastata näihin odotuksiin?

 • Joustavuus ja tasapaino:

Tarjoa joustavia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia. Luo työympäristö, joka kannustaa työn ja muun elämän tasapainon ylläpitämiseen. Esimerkiksi tarjoa mahdollisuus työskennellä osittain etänä tai järjestä joustavia työaikoja, jotka mahdollistavat esimerkiksi harrastusten ja muiden sitoumusten yhdistämisen työelämään.

 • Merkitys:

Korosta selkeästi yrityksen arvoja ja sitoutumista merkitykselliseen työhön. Tarjoa työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda omia näkemyksiään esille organisaatiossa.

 • Läpinäkyvyys ja inklusiivisuus:

Rakenna avoin ja inklusiivinen työkulttuuri, jossa erilaiset taustoja ja kokemuksia arvostetaan. Tiedota avoimesti yrityksen päätöksistä, tavoitteista ja toimintatavoista. Luo foorumeita, joissa työntekijät voivat ilmaista mielipiteitään ja osallistua päätöksentekoon.

 • Oman äänen kuuluvuus:

Tarjoa mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen työssä. Luo selkeitä urapolkuja ja tarjoa koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia työntekijöille. Kannusta työntekijöitä ottamaan aktiivinen rooli oman työnsä kehittämisessä ja tarjoa mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksen toimintaan.

 • Yhteisöllisyys ja tiimityö:

Luo yhteisöllinen ja tiimityötä kannustava työympäristö. Järjestä tiimipalavereja ja tapahtumia, joissa työntekijät voivat tutustua toisiinsa ja rakentaa vahvoja työyhteisöjä. Kannusta avoimeen kommunikaatioon ja yhteistyöhön eri tiimien ja osastojen välillä.

 • Palkka-avoimuus:

Työpaikat voivat vastata Gen Z:n odotuksiin tarjoamalla avoimuutta ja läpinäkyvyyttä palkkausasioissa luomalla selkeitä ja rehellisiä palkkaus poliitikkoja sekä sisällyttämällä ne työpaikkailmoituksiin. Tämä sisältää avoimen kommunikaation palkkaukseen liittyvistä seikoista, kuten palkkatason, etujen ja mahdollisten palkankorotusten selkeän määrittelyn.


Kokonaisuudessaan läpinäkyvyys on tärkeä arvo Gen Z:lle työpaikoilla. Yritykset, jotka vastaavat odotuksia avoimella ja rehellisellä lähestymistavalla, houkuttelevat ja sitouttavat lahjakkaita ja päämäärätietoisia Gen Z -ammattilaisia, jotka tulevat menestymään muuttuvassa työmarkkina ympäristössä. 

Uteliaisuus ja vaativuus voivat näyttäytyä piirteinä, jotka ilmentävät Gen Z:n halua ymmärtää ja vaikuttaa ympäröivään maailmaan. He kyseenalaistavat perinteisiä toimintatapoja ja etsivät jatkuvasti uusia tapoja tehdä asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että he ovat vaativia vain vaativuuden vuoksi, vaan pikemminkin he ovat motivoituneita löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut ja saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Heidän uteliaisuutensa ja vaativuutensa ovat voimavara, joka ajaa heitä kohti menestystä ja innovaatiota työelämässä.

// Roosa