Suorarekrytoinnin trendit vuonna 2023

04.01.2023

Tässä on muutamia ajatuksia suorarekrytoinnin trendeistä vuonna 2023. Kevyenä yhteenvetona rekrytointimarkkinoinnin ja teknologian rooli tulevat kasvamaan osana rekrytointiprosessia. Tulevaisuudessa yritykset käyttävät entistä enemmän eri sosiaalisen median kanavia rekrytoinnin apuna, ja LinkedIn on yleisin sosiaalisen median kanava rekrytointiin. Myös muut kanavat, kuten Facebook, TikTok ja Instagram, ovat yleistymässä rekrytoinnin työkaluina. Rekrytointibotit ovat ohjelmia, jotka auttavat yrityksiä löytämään sopivia hakijoita automatisoidusti. Ne säästävät aikaa ja vaivaa rekrytoinnin prosessissa, ja ne tulevat olemaan yhä tärkeämpi osa rekrytointiprosesseja vuonna 2023.

  1. Sosiaalisen median merkitys kasvaa: Sosiaalinen media on yksi tehokkaimmista kanavista suorarekrytointiin. Tulevaisuudessa yritykset käyttävät entistä enemmän sosiaalista mediaa rekrytoinnin apuna. LinkedIn on yleisin sosiaalisen median kanava rekrytointiin, mutta myös muut kanavat, kuten Facebook ja Instagram, ovat yleistymässä.

  2. Rekrytointibotit yleistyvät: Rekrytointibotit ovat ohjelmia, jotka auttavat yrityksiä löytämään sopivia hakijoita automatisoidusti. Ne ovat tehokkaita ja ne säästävät aikaa ja vaivaa rekrytoinnin prosessissa. Tulevaisuudessa rekrytointibotit yleistyvät entisestään ja ne tulevat olemaan yhä tärkeämpi osa rekrytointiprosesseja.

  3. Video- ja ääniviestit yleistyvät: Video- ja ääniviestit ovat myös tehokas tapa saada parempi käsitys hakijan osaamisesta ja persoonasta rekrytointiprosessissa, ja niiden käyttö tulee yleistymään tulevaisuudessa. Työntekijöiden suositukset ovat yksi tehokkaimmista keinoista löytää osaavaa henkilöstöä, ja yritykset panostavat entistä enemmän niihin rekrytoinnissa vuonna 2023. 

  4. Työntekijöiden suositukset tärkeämpiä: Työntekijöiden suositukset ovat yksi tehokkaimmista keinoista löytää osaavaa henkilöstöä. Tulevaisuudessa yritykset panostavat entistä enemmän työntekijöiden suosituksiin ja käyttävät niitä apuna rekrytoinnissa.

  5. Rekrytointialustat yleistyvät: Rekrytointialustat ovat verkkopalveluita, jotka tarjoavat yrityksille työkaluja henkilöstön rekrytointiin. Ne voivat sisältää hakulomakkeita, hakijaprofiileja ja muita rekrytointiin liittyviä työkaluja. Tulevaisuudessa rekrytointialustat voivat yleistyä entisestään ja ne voivat tarjota entistä laajempia palveluita yrityksille.

  6. AI-apu rekrytoinnissa: Tekoäly voi auttaa rekrytointiprosesseja monin tavoin, esimerkiksi hakijoiden lajittelemisessa tai haastatteluiden kysymysten esittämisessä. Tulevaisuudessa tekoäly voi olla entistä tärkeämpi apu rekrytoinnissa.

  7. Työnhakijoiden verkostoituminen: Verkostoituminen on tärkeää työnhakijoille, ja se voi tapahtua esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta. Tulevaisuudessa työnhakijoiden verkostoituminen voi olla entistä tärkeämpää, ja se voi tapahtua entistä enemmän verkossa.

  8. Rekrytointiprosessien digitalisoituminen: Rekrytointiprosesseja voidaan tehostaa digitalisoimalla ne. Tämä voi tapahtua esimerkiksi automatisoidulla hakulomakkeella tai videohaastatteluilla. Tulevaisuudessa rekrytointiprosessien digitalisoituminen voi olla entistä yleisempää.

  9. Yritysten brändin merkitys kasvaa: Työnhakijat arvostavat yritysten brändiä entistä enemmän, ja se voi vaikuttaa heidän päätökseensä hakea työtä yrityksessä. Kun yritysten brändin merkitys rekrytoinnissa kasvaa, on entistä tärkeämpää pidentää työnantajamielikuvan rakentamiseen ja rekrytointimarkkinointiin käytettyä kampanja-aikaa. Myös monikanavaisuus tulee korostumaan.

  10. Työpaikkailmoitukset entistä tarkempia: Työpaikkailmoitukset ovat tärkeä kulmakivi sekä rekrytointimarkkinoinnissa että työnantajamielikuvan rakentamisessa. Työpaikkailmoituksen kirjoittamiseen kannattaa panostaa!

Hyvää uutta vuotta ja onnistuvia rekrytointeja kaikille! 

//Mika Tikkala