Miksi suorarekrytointi on palveluna loistava niin työnhakijalle kuin työnantajallekin?

14.11.2021

Mitä suorarekrytointi oikeastaan tarkoittaa? Kaikessa yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa rekrytointiyrityksen toimeksianto (tai henkilöstövuokrausyrityksen), jossa työnhakija rekrytoituu toisen yrityksen avulla suoraan työnantajan eli asiakkaan palkkalistoille.

Suorarekrytoinnissa rekrytointikumppani hyödyntää avoimia työnhakukanavia, tekee esihaastatteluita, arvioi kandidaatit ja suosittelee sopivimmat asiakasyritykselle. 

Mitä suorahaku puolestaan tarkoittaa?

Eli headhuntaus puolestaan tarkoittaa sitä, että rekrytointitalo valikoi tarkkaan työnhakijakohderyhmän, ja lähestyy siitä potentiaalisimpia yksilöitä. Suorahaussa ei käytetä avoimia työnhakukanavia vaan rekrytointiprosessi on kohdistettu rajatulle osaajaryhmälle. 

Suorahakua käytetään monesti esimerkiksi tilanteissa, joissa hakijoiden kriteerit on tarkkaan määritelty tai työmahdollisuudelle ei haluta hirveästi julkisuutta. Muutamia vuosia sitten suorahakua on käytettyä vain johtoportaan rekrytointeihin, mutta nykyään suorahaku on levinnyt keskijohtoon ja muihin toimihenkilöihin.

Suorahaussa keskustelu kandidaatin kanssa on hyvin erilainen verrattuna avoimen haun kautta tulleiden kandidaattien kanssa. 

Miksi suorarekrytointi on hyvä tapa työnhakijalle työllistyä? 

1. Työnhakija saa kattavan kuvan työstä jo haastatteluiden alkumetreillä. 

2. Mahdollisuus kolmannen osapuolen mielipiteeseen, arviointiin ja keskusteluun työpaikasta. 

3. Työnhakija voi hakea useampia vastaavia työpaikkoja helposti samaan aikaan / peräkkäin.

4. Mahdollisuus keskustella rekrytoijan kanssa omista vahvuuksista, joiden avulla rekrytoija suosittelee hakijaa rekrytoivalle yritykselle ja toimii näin suosittelijana.

5. Yleinen apu rekrytointiprosessissa, jotta työllistyminen olisi helppoa

6. Työsuhde ja palkanmaksu hoituu suoraan työnantajalta. 

7. Työntekijä on samalla viivalla muiden palkkaa maksavan yrityksen työntekijöiden kanssa, joka edistää näin mm. yhteenkuuluvuuden tunnetta (vrt henkilöstövuokraus). 

Miksi suorarekrytointi on tehokas tapa työnantajille löytää osaajia?

1. Työnantaja pääsee käsiksi hiljaisiin hakijoihin/ työhakemuksiin, jotka löytyvät kumppanin hakijapoolista.

2. Rekrytointikumppani pystyy hyödyntämään esimerkiksi suorahakua palveluna, jonka avulla tavoitetaan tehokkaasti mm. saman alan tai vastaavaa työtä tekeviä potentiaalisia kandidaatteja, jotka eivät välttämättä ole aktiivisesti työn haussa. 

3. Rekrytointikumppanin avustuksella työnantaja pystyy tehostamaan omaa työarkea ja löytämään oikeat myynnin osaajat nopeammin. 

4. Suorarekrytointiyrityksellä voi olla jotain tiettyä osaamista, joka puuttuu työnantajalta. Tämä voi olla hyvin spesifin position täyttämiseen tarvittavaa työkokemusta, esimerkiksi juuri myyntipositioiden. 

5. Tuki ajankäytön ja rekrytointiosaamisen suhteen on arvokas lisä mutta m toinen mielipide kandidaateista edesauttaa tekemään onnistuneita rekrytointipäätöksiä.

6. Työnantaja pääsee itse kouluttamaan uudet työntekijät ja pystyy näin vaikuttamaan työntekijän osaamiseen ja työn laatuun.

7.  Voi madaltaa työnantajan työllistämiskustannuksia per palkattava henkilö kun virherekrytointien määrä vähenee. 


//Mika