Onnistu etätyöhön rekrytoinnissa: kokemuksia, oppeja ja haasteita

21.01.2023

Etätyö on tullut jäädäkseen ja se vaikuttaa myös yrityksen rekrytointiprosessiin. Monet yritykset ovat siirtyneet etätyöhön pandemian seurauksena ja monet ovat huomanneet sen edut; esimerkiksi pienemmät työmatkakustannukset ja enemmän tyytyväisiä työntekijöitä kun vapaa-ajan määrä kasvaa. 

Etätyö ei kuitenkaan ole saapunut työarkeen ilman oppitunteja ja rekrytoinninkin osalta se tuo omat haasteensa. Tässä blogissa käsittelen, miten onnistua etätyöhön rekrytoinnissa ja jaan kokemuksia ja oppeja siitä.

Ensinnäkin, on tärkeää ymmärtää, että etätyö ei sovi kaikille, oli kyseessä sitten työnhakija tai yritys. Yrityskulttuurin täytyy muovautua ja tukea etätyötä tai siinä epäonnistutaan helposti! Everybody on board niin sanotusti! Rekrytointiprosessissa on tärkeää varmistaa, että hakijat ovat valmiita ja kykeneviä tekemään etätyötä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietynlaisia kysymyksiä haastattelussa tai etätyöhön liittyvien ennakkotehtävien suorittamista. Rekrytoivan yrityksen täytyy myös ymmärtää miten etätyöhön koulutetaan uusia työntekijöitä ja vastavuoroisesti miten työntekijät ottavat uusia käytäntöjä parhaiten vastaan. Siitä miten kandidaatti sisäistää parhaiten uutta tietoa ja mitkä asiat vaikuttavat kandidaatin keskittymiseen tai sen herpaantumiseen, kannattaa kysyä työhaastattelussa. 

Toiseksi, on tärkeää varmistaa, että etätyöntekijät saavat tarvittavan tuen ja työkalut tehdäkseen työnsä tehokkaasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tukea työsuhteen alkuvaiheessa, työarjessa yleensä tai esimerkiksi teknisissä kysymyksissä. Kaikista ohjeistuksistakin kannattaa matkan varrella luoda materiaalipankkia, joka helpottaa pidemmällä tähtäimellä hallinnointia. Jos mahdollista työarjen eri osa-alueiden (esim. tekniset asiat) vastuuta kannattaa jakaa myös useammalle henkilölle. Lisäksi on toki tärkeää tarjota etätyöntekijöille tarvittavat työvälineet kuten tietokoneet ja puhelimet, mutta myös ergonomisesti tärkeät työvälineet kuten ryhtiä edistävät välineet. 

Kolmanneksi, on tärkeää luoda selkeät kommunikaation ja yhteistyön säännöt etätyöntekijöille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi säännöllistä etätyöpalaveria tai etätyöntekijöille suunnattua kommunikaatiokanavaa (Slack on esimerkiksi mainio työkalu). On myös tärkeää luoda selkeät työnjakosäännöt, jotta etätyöntekijät tietävät, mitkä ovat heidän tehtävänsä ja vastuunsa. Älä myöskään unohda mitattavia tavoitteita, joita seurataan systemaattisesti jonkin järjestelmän tai muun käytännön kautta. 

Neljänneksi, on tärkeää huolehtia etätyöntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista. Etätyö voi olla yksinäistä ja voi vaikuttaa henkilöstön mielenterveyteen. On tärkeää tarjota tukea etätyöntekijöille esimerkiksi tarjoamalla heille mahdollisuuden keskustella työhön liittyvistä asioista osaavien ihmisten kanssa. Säännölliset etätapaamiset ja yhteisöllisyyttä tukevat päivittäiset tempaukset tukevat myös työntekijöiden motivaatiota arjessa. Yhteiset tauot, venyttelyt, lounaat, perjantaiviinit tai muut teemat voivat olla kriittisiä tekijöitä etätyön mielekkyydelle ja työssä onnistumiselle.

Oman kokemuksen mukaan työnantajan tuen määrä etätyötä tekeville työntekijöille on ennemmin eksponentiaalinen kuin lineaarinen. Kun henkilöstön määrä kasvaa niin tuen määrä kasvaa enemmän henkilöä kohden kuin mitä se olisi "normaalissa" toimistotyöarjessa. 


//Mika