Onko Kaikista Myyntityöhön?

14.03.2024

Oletko koskaan epäillyt ominaisuuksiesi sopivuutta myyntityöhön? Myyntityö vaatii tietynlaisia ominaisuuksia, jotka ovat hyvinkin kehitettävissä. Ei meistä kukaan ole seppä syntyessään, joten myyntibootsit jalkaan ja menoksi kohti menestystä!

Myyntihän on yksi liiketoiminnan kulmakivistä, ja vaatii yksilöltä taitoa, intohimoa ja sitoutumista. Hyvä myyjä ei ole vain tuotteen tai palvelun kauppias, vaan myös suhteiden rakentaja, ongelmanratkaisija ja asiakkaiden luotettu neuvonantaja.

Mikä sitten erottaa hyvän myyjän muista myyjistä?

  • Empatia ja kuuntelutaidot:

Hyvä myyjä on ensisijaisesti erinomainen kuuntelija. Ja tämä ei tarkoita vain asiakkaan sanojen kuuntelemista, vaan sitä, että myyjä lukee rivien välistä, jotka tosiasiassa ilmaisevat asiakkaan tarpeet ja huolet. Nämä taidot auttavat myyjää todella ymmärtämään asiakkaitaan, ja tarjoamaan juuri sopivia ratkaisuja heille. Empatian avulla myyjä taas pystyy luomaan vahvan yhteyden asiakkaaseen, osoittaen luottamusta ja välittämistä.

  • Ammattitaito ja tuotetuntemus:

Myyjän tulee tuntea tarjoamansa tuotteen tai palvelun perusteellisesti. Näin hän pystyy vastaamaan asiakkaan kysymyksiin ja tarjoamaan asiantuntevaa neuvontaa. Ammattitaito ja tuotetuntemus rakentavat luottamusta asiakkaan ja myyjän välille, ja voivat sitouttaa asiakkaan.

  • Innostuneisuus ja intohimo:

Innostuneisuus tarttuu myyjästä asiakkaaseen, ja myyjän tulee arvostaa myymiänsä tuotteita ja luottaa omaan ammattitaitoonsa. Asiakkaalle välittynyt innostus voi olla ratkaiseva tekijä ostopäätökseen päätymisessä. Hyvä myyjä osaa välittää intohimonsa asiakkaalle saakka, saaden hänet vakuuttuneeksi tarjottavasta ratkaisusta.

  • Joustavuus ja sopeutumiskyky:

Liiketoimintaympäristö voi muuttua joskus nopeastikkin, ja myyjän tulee pystyä sopeutumaan kaikkiin muutoksiin. Joustavuudella myyjä kykenee löytämään uusia tapoja ratkaista ongelmia. Joustavuus on avain menestykseen niin myynnin alalla kuin liiketoiminnassa yleisestikkin.

  • Sinnikkyys ja sitkeys:

Myyntityö voi olla ajoittain haastavaa, ja vaatii siis sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Myynnissä vastoinkäymisiä tulee usein, sillä monen kuluttajan mielikuva myynnistä ja myyjistä on melko negatiivinen. Myyjän tulee sinnikkäästi jatkaa kohti onnistumisia lannistumatta vastoinkäymisistä, ja ottaa oppia jokaisesta pieleen menneestä asiakaskohtaamisesta tai epäonnistuneesta myyntiyrityksestä. Sitkeys taas on ominaisuus, joka erottaa keskinkertaisen myyjän ja menestyksekkään myyjän.

  • Verkostoituminen ja kyky luoda suhteita:

Hyvä myyjä oppii tuntemaan verkostonsa, sen toimintatavat, kipukohdat ja onnistumisen mahdollisuudet. Menestyksekäs myyntityö perustuu usein vahvoihin ihmissuhteisiin. Hyvä myyjä pystyy luomaan ja ylläpitämään pitkäaikaisia asiakassuhteita, sekä pitämään vanhat asiakkaat sitoutuneina. Tämä johtaa jatkuvasti kasvavaan asiakaskantaan, joka voi puolestaan kasvattaa sitä entisestään suosittelujen kautta.

  • Motivaatio ja halu kehittyä:

Alkutaipaleelta lähtien myyjän on osattava tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa. Näin myyjä pääsee hyödyntämään ja kehittämään vahvuuksiaan suunnitelmallisesti, ja oppii hyväksymään heikkouksiensa vaikutuksen omassa toiminnassaan. Halu kehittyä ajaa myyjää eteenpäin sekä myyjänä, että henkilönä.

  • Autenttisuus ja itsevarmuus:

Asiakkaat ostavat persoonilta, ja myyjän tärkein ominaisuus on olla autenttisesti oma itsensä. Asiakas kyllä huomaa, mikäli myyjä esittää olevansa jotain muuta, joten myyjän on rohkeasti uskallettava näyttäytyä omana itsenään. Itsensä tunteminen ja itsevarmuus luo myös uskoa omaan itseen ja omiin kykyihin, jolloin vastoinkäymiset on helpompi käsitellä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvä myyjä yhdistää ammattitaidon, empatian, innostuneisuuden, joustavuuden, sinnikkyyden ja kyvyn luoda suhteita. Näiden ominaisuuksien avulla hän pystyy tarjoamaan asiakkailleen arvoa, ratkaisemaan heidän ongelmiaan ja luomaan pitkäaikaisia ja menestyksekkäitä liikesuhteita. Myyntityö on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, ja hyvä myyjä pyrkii jatkuvasti parantamaan taitojaan ja palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin.


// Alisa