Miten ulkoistaa rekrytointi?

13.01.2023

Toimialasta riippumatta osaava henkilöstö on yrityksen kulmakivi. Erityisesti myyntityössä tekijän asenteella, aktiivisuudella, koulutuksella ja kokemuksella on merkitystä myyjän työtehtäviin soveltuvuuden kannalta.

Ulkoistamalla rekrytointiprosessin yritys säästää arvokkaita resursseja ja jättää prosessin vaikeimmat osuudet rekrytoinnin asiantuntijoille. Moni yritys pähkäileekin tässä vaiheessa, mitä ulkoistetun rekrytoinnin palvelua heidän kannattaisi käyttää.

Kun yritys on päättänyt ulkoistaa rekrytointinsa osittain tai kokonaan, on heillä muutama vaihtoehto. Yritys pohtii usein tässä vaiheessa henkilöstövuokrauksen ja suorarekrytoinnin välillä. Kumpi tulisi valita? Tai mitä tarkoittaa suorahaku?

Henkilöstövuokraus toimii siten, että vuokratyöfirma vuokraa työntekijöitään asiakasyrityksille. Nämä työntekijät saavat palkkansa vuokratyöfirmalta, joka puolestaan laskuttaa tästä asiakasyritystä. Vuokratyöntekijä on työsuhteessa henkilöstövuokrausfirman kanssa, mutta tekee työtä asiakasyrityksille. Asiakasyritys tarjoaa vuokratyöntekijöille työtilat ja -välineet. Jos asiakasyritys löytää vuokrafirman kautta heille sopivan vakituisen työntekijän, on kyseessä win-win tilanne kaikille osapuolille. Vuokratyöntekijöitä on lähes kaikilla toimialoilla, eniten teollisuuden alalla, toimisto- ja hallintotyössä sekä rakennusalalla.

Suorarekrytointi tarkoittaa sitä, että työnhakija rekrytoituu suoraan toimeksiantajayrityksen palkkalistoille toisen yrityksen avulla. Suorarekrytoinnissa rekrytoinnin hoitava yritys hyödyntää avoimia työnhakukanavia, haastattelee ja suosittelee toimeksiantoyritykselle sopivimmat kandidaatit. Suorarekrytointi kannattaa kun etsitään tekijää esimerkiksi asiantuntijatehtäviin, mutta sopii hyvin myös osa-aikaisten ja projektityöntekijöiden etsimiseen.

Suorarekrytoinnin yksi tapa on suorahaku eli headhuntaus, joka terminä usein sekoitetaan suorarekrytointiin. Suorahaku on kuitenkin täysin eri asia. Sitä käytetään, kun täytettävä positio on asemaltaan ja kriteereiltään tarkempi. Suorahaussa asiakasyritysten toimeksiannosta etsitään hiljaisesti potentiaalisia henkilöitä eri verkostoja ja kanavia hyödyntäen, esimerkiksi LinkedIniä tai Facebookia. Mitään julkista ilmoitusta vapaasta työpaikasta ei tehdä.

Asiakasyrityksen toiveista riippuen rekrytointipalvelu auttaa hankkimaan vuokrattua tai omaa työvoimaa. Jos halutaan helposti ja joustavasti uutta työvoimaa, eikä työntekijöiden sitoutuminen ole kriittistä, on työvoiman vuokraaminen hyvä vaihtoehto. Henkilöstövuokrauksen ja suorarekrytointien kulurakenteet asiakasyritykselle ovat erilaiset. Vuokrauksesta maksettavat kulut koostuvat palkatun työntekijän kuukausipalkasta ja rekrytointiyrityksen palkkiosta. Tällöin työntekijöiden hallintoriski ja -vastuu pysyy henkilöstövuokrauksesta vastaavalla yrityksellä. Vuokraus myös mahdollistaa joustavan työvoiman lisäämisen ja vähentämisen asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti. Tästä hyötyvät eniten kausiluontoista työtä tekevät yritykset ja jos yrityksen osaajatarpeen kesto tai laajuus ovat vaikeasti ennustettavissa.

Suorarekrytointi on yritykselle paras vaihtoehto, kun yrityksen oma rekrytointi käy haastavaksi ja aikaa vieväksi tai sopivien työnhakijoiden löytäminen ei ole riittävän tehokasta. Rekrytointiin erikoistuneiden yritysten laajojen verkostojen ja alan osaamisen vuoksi he kykenevät tavoittamaan enemmän potentiaalisia hakijoita oikeista kohderyhmistä. Työnantaja pääsee itse perehdyttämään uudet työntekijät ja pystyy itse vaikuttamaan työntekijöiden osaamiseen ja työn laatuun. Kun etsitään haastavaa tai harvinaisempaa erikoisosaamista vaativaa työntekijää käytetään suorahakua.

Suorarekrytoinnin kuluihin vaikuttaa prosessiin osallistuvien ihmisten määrä, markkinoinnin kustannukset, palkattavan työntekijän työtehtävät, vastuualueet, palkkamalli, sekä haastatteluprosessin laajuus. Asiakasyritykselle rekrytoinnin hinta voi muodostua perustuen työtehtävän kuukausipalkkaan sekä rekrytointiyrityksen palkkiokertoimeen, joka vaihtelee haettavan tehtävän ja rekrytointiprosessin kokonaisuuden mukaan. Yksi tapa laskea hinta on täytetyn position kuukausipalkka kertaa palkkiokerroin (tavallisesti kerroin on 1-2 välillä). Esimerkiksi jos haetun paikan kuukausipalkka on 3000 euroa ja palkkiokerroin 1.5, niin rekrytoinnin hinnaksi muodostuisi 4500 euroa (alv 0).

Rekrytointipalvelun valinta riippuu täysin siitä, minkälaisia työntekijöitä ja millaisiin tehtäviin asiakasyritys etsii hakijoita. Jokaisen palvelutyypin käytön suurin hyöty on sama, eli omien henkilöstöresurssien ja kulujen pienentäminen, ja hallinnan siirtäminen ammattilaisten käsiin.

Hyvää viikonloppua!

//Taimi ja Ville