Miten tehdä erottuva ansioluettelo (CV)

01.03.2023

Do's and Don'ts. Kaikki työnhakijat tietävät ansioluettelon kirjoittamisen tuskan ja kuinka usein sen tekemiseen kuluu paljon aikaa. Myös haastattelijat tuskailevat niiden parissa päivittäin. 

Olisiko nyt aika miettiä miten CV:n ( curriculum vitae) eli ansioluettelon voisi luoda, jotta se olisi molemmille osapuolille tehokasta ilman, että sen laatu kärsii?

Perinteisen ansioluettelon tarkoitus on tuoda helposti näkyväksi hakijan aikaisempi työkokemus ja muu olennainen osaaminen. On vaikeaa luoda jokaisen yksilölliseen hakuprosessiin sopivaa ohjeistusta, koska hakijoita ja ansioluetteloita on yhtä paljon kuin erilaisia työpaikkoja ja niihin soveltuvia urapolkuja. Tässä korostuu osaamisen ja taustan olennainen merkitys tai liitännäisyys haettavaan työpaikkaan.

Yksinkertaisempi CV on nopeampi käydä läpi ja nopeampi tehdä, sekä käyttää useampaan hakemukseen. Rekrytoijat käyvät päivittäin läpi kymmeniä ansioluetteloita, joten erottumisen kannalta sen tulisi olla helposti silmäiltävä eikä liian pitkä.

✔ CV:n yläosasta olisi hyvä löytyä lyhyt ja ytimekäs "punchline" eli hakijan tiivis esittely. Kuten hyvässä kirjassa, mukaansatempaava aloitus herättää mielenkiinnon lukea lisää.

Usein näkee ensimmäisenä kirjoitettavan CV:n "otsikoksi" nykyinen titteli tai opiskelupaikka. Jos haluaa erottautua tästä, kannattaa mieluummin kirjoittaa siihen yhden tai maksimissaan kahden lauseen kuvaus omasta persoonasta ja/tai osaamisesta. Hakiessaan markkinoinnin positioon HIRMUlle voisi punchline esimerkiksi olla: "Tavoitteenani on luoda positiivista sosiaalisen median sisältöä ja tarjota vuosien kokemus markkinointimateriaalin tuottamisesta HIRMUhyvällä asenteella!"

✔ Mieleenpainuvuuden kannalta nykyisin hyvä vaihtoehto on kirjallisen CV:n lisäksi tehdä videomuotoinen esittely itsestään.

Videolla hakijan persoona ja luonne pääsevät parhaiten esiin, kun taas luontevinta on tuoda osaaminen ja työkokemus näkyviin kirjallisessa muodossa. Näiden voidaan ajatella muodostavan jokaisen hakijan yksilöllinen hakijabrändi, jonka avulla rekrytoijien on helpompaa muodostaa kokonaiskuva hakijan soveltuvuudesta.

✔ Kirjallisessa CV:ssä tärkeintä on tuoda näkyväksi työ- ja koulutushistoria kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Jos aiempaa työkokemusta on kertynyt runsaasti, on syytä harkita mitkä kaikki ovat haettavan työn kannalta oleellisia mainita. Viimeisimmät työkokemukset noin viiden vuoden osalta on kuitenkin hyvä ilmoittaa.

✔ Aiemman työkokemuksen osalta tärkeää on mainita vähintään yrityksen nimi ja työsuhteen kesto kuukausitasolla.

✔ Kannattaa myös lyhyesti avata minkälaisia työtehtäviä kyseinen työ sisälsi. Rekrytoijat kiinnittävät huomiota esimerkiksi lyhyisiin työsuhteisiin tai työsuhteiden välissä oleviin pidempiin taukoihin, joten niihin voi pyrkiä vastaamaan jo CV:ssä, esimerkiksi määräaikaisuus.

✔Tiedoksi myös, että pdf-muotoinen CV on huomattavasti helpoin tiedostomuoto avata eri rekryjärjestelmissä!

✖ Epäoleellisia asioita CV:ssä ovat mm. perheenjäsenten nimet ja syntymäajat sekä muut hyvin henkilökohtaiset asiat esim. henkilötunnus; siitä huolimatta törmäämme niihin viikoittain. Nämä ovat myös tietoturvasyistä pulmallisia jaettavia.

✖ Omaa etnisyyttä, uskontoa, ikää tai sukupuolta ei myöskään tarvitse kertoa, koska nämä tiedot eivät saa vaikuttaa työntekijän valintaan.

Tsemppiä ansioluettelon kasaamiseen oli se sitten teksti- tai videomuodossa. Nähdään haastatteluissa!


//Taimi & Katja