Miten menestyä puhelinhaastattelussa - 5 vinkkiä

23.02.2023

Työnhakuprosessin pelottavin ja ehkä kenties haastavin osuus on itse työhaastattelu. Se on kuitenkin se hetki, jossa hakija pääsee loistamaan ja varmistamaan itselleen työpaikan. On siis tärkeää valmistautua mahdollisimman hyvin haastatteluun ja tuoda esille itsestään sellaisia asioita, joita työnantajat arvostavat.

Puhelinhaastattelu ei usein sisällöltään eroa juuri mitenkään vastaavasta kasvokkain tapahtuvasta haastattelusta. Erona tilanteessa on se, että itsensä ilmaisemisen kyky korostuu, kun omaa persoonaa ja osaamista pitää tuoda esiin vain puhumalla ja ilmeet, eleet ja yleinen habitus jäävät pois. Toisaalta ylimääräinen oudon ympäristön tuoma jännitys jää pois, kun haastattelun voi tehdä vaikka omalta sohvalta. Kokosimme viisi vinkkiä onnistuneeseen puhelinhaastatteluun.

  • Valmistaudu haastatteluun

Puhelinhaastatteluun valmistautuminen ei juurikaan eroa normaalista työhaastattelusta. Kannattaa tutustua yleisimpiin haastatteluissa esitettäviin kysymyksiin, ja miettiä niihin vastauksia jo valmiiksi. Hyvä tapa on äänittää omaa puhetta, kuunnella miltä itse kuulostaa ja miten voisi parantaa puhumistaan. Työnantajat yleensä pyytävät sinua esittelemään lyhyesti itsesi sekä työhistoriasi. Opettele "hissipuhe" joka on lyhyt kuvaus itsestäsi työntekijänä. Hyvä valmistautuminen mahdollistaa kysymyksiin vastaamisen selkeästi ja itsevarmasti ja antaa skarpin kuvan hakijasta. 

  • Perehdy yritykseen ennen haastattelua

Työnantajien ykkösprioriteetti on saada motivoitunut ja sitoutunut henkilö työntekijäksi. Hyvä tapa tuoda esille omaa motivaatiota on se, että etukäteen perehtyy hyvin työpaikkaan ja haettavaan työtehtävään. Kannattaa miettiä ja kysyä sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole vastausta saatavilla esimerkiksi työpaikkailmoituksesta. Tämä osoittaa työnantajalle, että olet tehnyt kotiläksysi hyvin.

  • Miksi haluat juuri kyseisen työpaikan?

Työnhakijan todelliset hakumotiivit ovat yksi painavimmista syistä oikean henkilön valinnassa. Omia motiiveja hakemiseen kannattaa painottaa vahvasti.

Voit vakuuttaa haastattelussa tuomalla ilmi miksi työtehtävä on mielestäsi mielenkiintoinen ja miten se palvelee sinun tulevaisuuden tavoitteitasi.

  • Tuo selvästi esille omat vahvuudet

Haastattelutilanteessa tärkeimpiä asioita on tuoda rohkeasti esiin omat vahvuudet. Kun käyttää konkreettisia tilanteita esimerkkeinä siitä, miten vahvuudet ovat tulleet esiin, saa tehtyä niistä paljon vakuuttavampia. Sen sijaan, että kertoo olevansa nopea oppimaan uutta, kannattaa tuoda esille mistä tämä ominaisuus käy ilmi. Jos vahvuutesi on esimerkiksi johdonmukaisuus, kerro miten se näkyi edellisessä työssä. On hyvä kertoa myös omista heikkouksista ja kehityskohteista.

Kertomalla omista heikkouksista pystyy näyttämään että kykenee reflektoimaan omaa toimintaa. Tärkeää on myös kertoa omista merkittävistä saavutuksista ja tuloksista työelämässä, jos sellaisia on.

  • Anna rekrytoijan johdattaa keskustelua

Useasti näkee haastattelutilanteissa ihmisiä, jotka keskittyvät kertomaan omasta työhistoriasta ja saavutuksista liiallisuuksiin asti. On tärkeää kertoa haettavaan tehtävään liittyvistä aiemmista työkokemuksista, mutta se pitäisi pystyä tekemään tiiviisti ja ytimekkäästi. Haastattelussa on tarkoitus käydä molemminpuoleista keskustelua ja pitää puheenvuorot melko lyhyinä. Tämä antaa rekrytoijalle mahdollisuuden kysyä tarkentavia kysymyksiä ja kerätä sellaista informaatiota mikä on hyödyksi työnantajalle. On hyvä muistaa että rekrytoija tekee muistiinpanoja keskustelun aikana. Haastattelussa tulevia hiljaisia hetkiä ei kannata täyttää epämääräisellä selittelyllä, vaan malttaa odottaa rekrytoijan seuraavaa kysymystä.

Toivottavasti näistä vinkeistä on sinulle hyötyä seuraavassa työhaastattelussa, kenties HIRMU:n työpaikkoihin?

HIRMUhyvää kevättä ja menestystä työnhakuun!

// Arol & Ville