Mitä Kaikkea Myyjä Voi Tehdä?

28.03.2024

Myyjän ammatti on yksi niistä harvoista, jotka ovat pysyneet olennaisina liiketoiminnassa vuosikymmenestä toiseen. Vaikka tekniikka ja markkinointikanavat muuttuvat jatkuvasti, myyntityön perusperiaatteet pysyvät vakaasti paikoillaan. Myyntityö on laaja käsite, joka kattaa monenlaisia tehtäviä ja toimintatapoja. Erilaiset myyntityön muodot tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille myyjille ja asiakkaille.

Tässä esimerkkejä, mitä kaikkea ammattinimike myyjä voi pitää sisällään:

 • Ständimyynti

Ständimyynti on myyntityön muoto, jossa myyjät toimivat erilaisilla ständeillä tai kojuilla esimerkiksi kauppakeskuksissa, messuilla tai tapahtumissa. Tämä myyntityön muoto vaatii myyjältä kykyä lähestyä potentiaalisia asiakkaita aktiivisesti ja herättää heidän kiinnostuksensa tarjottaviin tuotteisiin tai palveluihin. Ständimyynti voi olla hyvin vuorovaikutteista ja vaatii myyjältä hyviä viestintä- ja neuvottelutaitoja.

 • Puhelinmyynti

Puhelinmyynti on myyntityön muoto, jossa myyjät tekevät myyntipuheluita potentiaalisille asiakkaille. Tämä voi tapahtua sekä yrityksissä että ulkoistettujen puhelinmyyntiyritysten kautta. Puhelinmyynti vaatii myyjältä kykyä ilmaista itseään selkeästi ja vakuuttavasti, sekä kykyä käsitellä mahdollisia vastaväitteitä. Hyvä puhelinmyyjä on myös taitava kuuntelija, joka osaa tunnistaa asiakkaan tarpeet ja vastata niihin sopivilla ratkaisuilla.

 • Konsultatiivinen myynti

Konsultatiivinen myynti eroaa perinteisestä myynnistä siinä, että myyjä ei ainoastaan myy tuotteita tai palveluita, vaan toimii asiakkaan neuvonantajana ja asiantuntijana. Tässä myyntityön muodossa myyjä pyrkii ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja ongelmat syvällisesti ja tarjoaa siten ratkaisuja tarpeisiin. Konsultatiivinen myyntityö vaatii syvällistä tuotetuntemusta sekä kykyä analysoida asiakkaan liiketoimintaa ja tarpeita.

 • Verkkomyynti

Verkkomyynti on kasvava myyntityön muoto, joka tapahtuu verkossa erilaisten verkkokauppojen, markkinapaikkojen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Verkkomyynti vaatii myyjältä hyvää markkinointiosaamista, verkkokaupan hallintaa ja asiakaspalvelutaitoja. Myös digitaalinen markkinointi ja analytiikka ovat tärkeitä taitoja menestyksekkäässä verkkomyyntityössä.

 • Suoramyynti

Suoramyynti tarkoittaa myyntityötä, jossa myyjä käy suoraan asiakkaiden luona myymässä tuotteita tai palveluita. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ovikellojen soittojen tai yritysten edustajien vierailujen kautta. Suoramyynti vaatii myyjältä hyvää esiintymistaitoa, neuvottelutaitoja ja kykyä luoda välitön ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen.

Jokainen myyntityön muoto tarjoaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Menestyksekkään myyntityön avain on ymmärtää kunkin myyntityön muodon erityispiirteet ja kehittää tarvittavia taitoja ja strategioita sen mukaisesti.

Myyjän arki on monipuolista ja vaihtelevaa ja onnistunut myyntityö vaatii sekä vahvoja taitoja että sitoutumista asiakaspalveluun ja ammatilliseen kehittymiseen. Vaikka teknologia muuttaa tapaa, jolla myyntiä tehdään, ihmisen vuorovaikutustaidot ja kyky luoda vahvoja asiakassuhteita ovat edelleen keskeisiä menestystekijöitä myyntityössä.

Tällaisia tehtäviä myyjän päivä voi pitää sisällään:

 • Asiakassuhteiden rakentaminen ja ylläpito

Yksi myyjän tärkeimmistä tehtävistä on luoda ja ylläpitää vahvoja asiakassuhteita. Tämä sisältää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen, heidän odotustensa täyttämisen ja luottamuksen rakentamisen. Hyvä myyjä pyrkii luomaan pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin, mikä voi johtaa toistuviin myynteihin ja suosituksiin.

 • Tuotteiden ja palveluiden esittely ja myynti

Yksi ilmeisimmistä tehtävistä on tuotteiden ja palveluiden myynti. Myyjän on tunnettava hyvin myytävä tuote tai palvelu ja osattava esitellä se asiakkaille houkuttelevalla tavalla. Tämä vaatii tuotekoulutusta, kykyä tunnistaa asiakkaan tarpeet ja ratkaisukeskeisyyttä.

 • Markkinointi ja mainonta

Monet myyjät ovat myös vastuussa markkinoinnista ja mainonnasta omalla toiminta-alueellaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi mainoskampanjoiden suunnittelua ja toteutusta, sosiaalisen median markkinointia, tapahtumien järjestämistä ja muuta markkinointiviestintää.

 • Asiakaspalvelu ja ongelmanratkaisu

Hyvä asiakaspalvelu on olennainen osa myyntityötä. Myyjän on oltava valmiina vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin, sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia nopeasti ja tehokkaasti. Hyvä asiakaspalvelu luo positiivisen vaikutelman ja johtaa lisämyyntiin sekä asiakassuhteiden vahvistumiseen.

 • Asiakastiedon analysointi

Myyjät keräävät usein paljon tietoa asiakkaistaan, kuten ostohistoriaa ja mieltymyksiä. Tämän tiedon analysointi voi auttaa myyjää tunnistamaan mahdollisia myyntimahdollisuuksia, personoimaan myyntiprosesseja ja parantamaan asiakaspalvelun laatua.

 • Tiimityö ja yhteistyö muiden osastojen kanssa

Myyjän työ ei useinkaan ole yksinäistä puurtamista, vaan vaatii tiivistä yhteistyötä muiden osastojen kanssa, kuten markkinoinnin, tuotekehityksen ja asiakaspalvelun. Hyvä kommunikaatiotaito ja kyky työskennellä tehokkaasti tiimissä ovat avainasemassa.

Myyjän työ on hyvin monipuolista, ja työarkeen pääsee monesti vaikuttamaan omalla aktiivisuudella ja ilmaisemalla omat mielenkiinnonkohteensa. Myös myyjien etenemismahdollisuudet urallaan ovat miltei äärettömät, ja myyntityö kerryttää monia olennaisia taitoja liiketoiminnan parissa.


// Alisa