Minkälainen rekrytointiyritys menestyy?

13.12.2022

Rekrytointiyrityksen menestys perustuu hyvään maineeseen, toimivaan rekrytointiprosessiin ja laadukkaisiin palveluihin. Hyvän maineen ylläpitäminen on kuitenkin entistä haastavampaa sillä esimerkiksi palautteen antaminen ja sen leviäminen on nykymaailmassa entistä helpompaa. Yksi huono kokemus voi siis levitä kulovalkean tavoin hetkessä uutisotsikoihin. Rekrytoijan ja jokaisen muun rekrytointiprosessissa mukana olevan työntekijän paineet hyvän maineen jahtaamisesta kasvavat ja laadukkaan rekrytointiprosessin saavuttamiseksi myös ajankäyttö lisääntyy. 

Tässä muutamia vinkkejä rekrytointiyritykselle, jotta se voi välttyä sudenkuopilta ja menestyä nykymaailman pyörteissä:

  1. Panosta asiakaspalveluun: Asiakkaat ovat rekrytointiyrityksen elinehto, joten heidän tarpeidensa ja toiveidensa tulee olla yrityksen ensisijainen huomio. Rekrytointiyrityksellä on kaksi asiakasryhmää: työnhakijat ja toimeksiantajat. Tarjoa nopeaa ja ammattitaitoista palvelua, pidä asiakkaasi ajan tasalla rekrytointiprosessin edistymisestä ja ole heidän tukenaan aina kun he tarvitsevat apua. Viestintä! 

  2. Tuo esille osaamisesi: Rekrytointiyrityksellä tulee olla korkea osaaminen alansa tietämyksessä ja taidoissa. Näytä asiakkaille, mitä osaat ja miten voit auttaa heitä löytämään oikeat osaajat. Esittele myös yrityksesi menestystarinoita ja asiakkaidesi antamia suosituksia. Erikoistumisen kautta erotut myös eduksesi ja asiakkaat muistavat sinut todennäköisemmin! 

  3. Hanki laaja yhteistyö- ja hakijaverkosto: Rekrytointiyrityksellä on hyödyllistä olla laaja yhteistyöverkosto, josta voi löytää lisää asiakkaita ja osaajia, perusasioita eli yleisimpiä rekrytointimarkkinointikanavia unohtamatta. Yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi muita rekrytointiyrityksiä, eri tasoisia kouluja, valtiorahoitteisia tahoja, konsulttiyhtiöitä tai alan järjestöjä.

  4. Pidä huolta henkilöstöstäsi: Hyvä rekrytointiyritys panostaa myös omaan henkilöstöönsä. Pidä huolta siitä, että työntekijäsi ovat motivoituneita ja heillä on tarvittavat resurssit tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

  5. Pysy ajan tasalla alan trendeistä: Rekrytointiala kehittyy jatkuvasti, joten rekrytointiyrityksen tulee pysyä ajan tasalla alan trendeistä ja uusista työkaluista ja menetelmistä. Tämä auttaa yritystä tarjoamaan asiakkailleen aina ajantasaista ja laadukasta palvelua.

  6. Nopea reagointikyky: rekrytointiyrityksen tulee pystyä reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin, työnhakijoihin, haastatteluihin ja viestimään kaikille rekrytointiprosessin tahoille tehokkaasti. 

  7. Joustavuus: rekrytointiyritykselle on tärkeää pystyä tarjoamaan joustavia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Yritys pystyy tarjoamaan erilaisia palveluja ja ratkaisuja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

  8. Kerää suosituksia: kerää aktiivista asiakaspalautetta työnhakijoilta ja yritysasiakkailta ja markkinoi omaa yritystä palautteiden avulla esimerkiksi omilla verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. 

//Mika Tikkala