Hakijaystävällisellä Rekrytoinnilla Erotut Kilpailijoista!

13.02.2024

Perehdytään hetkeksi siihen, miksi hakijoiden kohtaaminen ystävällisellä otteella on avain menestyksekkääseen rekrytointiprosessiin ja hyvään työnantajamielikuvaan.


"Käsittele jokaista hakijaa yksilönä"

Hakijoiden kohtaaminen ystävällisesti ja avoimesti on ensiarvoisen tärkeää jo pelkästään siksi, että jokainen hakija on potentiaalinen työntekijä, joka tuo mukanaan arvokasta osaamista ja intohimoa. Kun hakijat kokevat olonsa mukavaksi ja kunnioitetuksi, he ovat todennäköisemmin innostuneita ja motivoituneita, mikä puolestaan parantaa yrityksesi rekrytointituloksia ja mainetta työnantajana.

Kun rekrytointi on toteutettu hakija ystävällisesti, niin se edistää myös positiivista työpaikkakulttuuria ja työntekijäkokemusta jo ennen työn aloittamista, mikä voi puolestaan vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta ja parantaa yrityksen mainetta työnantajana pitkällä aikavälillä.


Ota talteen nopeat vinkit hakijaystävällisempään rekrytointiin:


1. Reagoi nopeasti: Aktiivinen ja nopea kommunikointi hakijoiden kanssa kertoo siitä, että heidän vaivannäköä arvostetaan. Vaikka vastaus olisikin kielteinen, hakijat arvostavat tiedon saamista.


2. Läpinäkyvyys ja positiivinen hakijakokemus: Avoin ja rehellinen viestintä luo luottamusta. Kerro selkeästi rekrytointiprosessin vaiheet ja aikataulut. Näin hakijat tietävät, mitä odottaa, täten rakennat rekrytointiprosessista miellyttävän kokemuksen hakijoille. Hyvä hakijakokemus voi houkutella lahjakkaita työntekijöitä ja vahvistaa yrityksen mainetta.


3. Henkilökohtainen lähestymistapa: Työhaastattelun ei kuulu tuntua poliisikuulustelulta joten rennon ilmapiirin ylläpitäminen on tärkeää. Käsittele myös jokaista hakijaa yksilönä ja kuuntele heidän ajatuksia. Henkilökohtaiset viestit ja kohteliaisuus luovat myös positiivisen kuvan yrityksestä.


4. Palautteen antaminen: Vaikka valinta ei osuisikaan kohdalleen, anna hakijoille rakentavaa palautetta. Se auttaa heitä kehittymään ja antaa positiivisen kuvan yrityksestä.


Hakijaystävällinen rekrytointi ei ole vain hyvän tahdon osoitus, vaan sillä voi olla suuri vaikutus yrityksen maineeseen ja menestykseen pitkällä aikavälillä. Kun kohtelemme hakijoita ystävällisesti ja kunnioittavasti, luomme pohjan pitkäaikaisille ja hedelmällisille työsuhteille.

Jokainen hakija on mahdollisuus, ja hakijoiden kunnioittaminen tuo mukanaan monia hyötyjä niin hakijoille kuin yrityksellekin!


ps. HIRMU:lla me toteutamme hakijaystävällistä rekrytointia ja pyrimme kehittymään siinä kokoajan paremmaksi!😉

// Roosa