Etätyö ja itsensä johtaminen

11.08.2023

Koronakriisi mullisti totaalisesti työpaikat ja työntekijöiden elämän Suomessa. Miljoonat suomalaiset ovat sittemmin siirtyneet etätöihin, ja moni heistä haluaa jatkaa tällä työmuodolla myös pandemian jälkeen. Etätyö tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden työskennellä omassa ympäristössä: asioita, joita työntekijät ja työnhakijat pitävät suuressa arvossa. Mutta mitä onnistunut etätyö vaatii työntekijältä? Millaisia erityisiä taitoja se vaatii menestyäkseen?

Ylen tekemä kysely paljasti, että etätyöhön siirtyneistä puolet haluaa pitää kiinni tästä työmuodosta. Tämä asettaa paineita työntekijöille ja työnantajille ymmärtää, miten etätyössä voi onnistua pitämällä huolta omasta hyvinvoinnista ja työn tehokkuudesta. Tärkeimmät hyvinvoinnin peruspilarit - lepo, ravinto, sosiaaliset suhteet ja liikunta - ovat korostuneet entisestään tämän muutoksen myötä, kun ihmiset ovat jääneet yksin koteihinsa työskentelemään.

Tässä blogissa tarkastelemme, miten etätyötä voi tehdä menestyksekkäästi korostaen erityisesti itsensä johtamisen taitoja. Itsensä johtaminen on avainasemassa, kun luodaan toimiva rutiini ja työskentelytapa etätyössä. Se ei ole vain työntekijän vastuulla, vaan myös esihenkilöillä on roolinsa varmistaa, että heidän alaisensa ovat oikein valmistautuneita tähän uuteen työskentelytapaan.

Rutiineista kiinni pitäminen etätyössä: Itsensä johtaminen kotoa käsin

Rutiinit muodostavat perustan menestyksekkäälle etätyölle. Vaikka etätyö mahdollistaa joustavan aikataulun, on tärkeää pitää kiinni tietyistä perusasioista, jotka tukevat hyvinvointia ja tehokkuutta. Itsensä johtamisen taitojen merkitys korostuu etätyössä, kun huolehditaan niin levosta kuin työsuorituksesta. Tässä blogissa tutustumme siihen, miten rutiinien ylläpitäminen voi tehdä etätyöstä entistäkin mielekkäämpää ja tuottavampaa.

  • Unirytmi: Laadukas uni avain tehokkuuteen

Kun heräät oman kodin mukavuudesta ilman velvollisuutta lähteä liikkeelle, saattaa houkutus antaa unirytmin repsahtaa olla suuri. Etätyö antaa vapauden nukkua myöhään, mutta tutkimukset osoittavat, että säännöllinen unirytmi ja riittävä uni ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja työtehokkuuden kannalta. Siksi kannattaa suosia aikaisia aamuherätyksiä, jotka antavat sinulle aikaa valmistautua päivään. Tällä tavoin voit aloittaa päiväsi raikkaana ja valmiina tarttumaan työtehtäviin.

  • Ruokarytmi: Energiaa päivään

Työpaikalla ruokailurytmi voi olla selkeästi määritelty, mutta etätyössä tämä vastuu siirtyy sinulle itsellesi. Säännöllinen ateriarytmi pitää vireystilan tasaisena ja auttaa keskittymään tehtäviin. Muistuta itsellesi pitämällä kalenterissa tilaa lounastauolle ja huolehdi siitä, että syöt kunnon aterian, mieluiten poissa työpöydän ääreltä. Lounastauko on myös mahdollisuus irrottautua hetkeksi työstä ja rentoutua, jotta energiaa säästyy iltapäivän työtehtäviin.

  • Työskentelyrytmi: Arki työpaikalla

Kun työskentelet etänä, voi työajan hallinta olla haastavaa. Työpäivän venyminen, työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen ovat riskitekijöitä. Siksi on tärkeää pyrkiä aloittamaan ja lopettamaan työnteko suunnitellusti. Määrittele selkeät työajat ja pidä niistä kiinni. Tämä auttaa sinua irrottautumaan työstä ja pitämään vapaa-ajan erillisenä.

Rutiinit eivät ainoastaan tue omaa hyvinvointiasi vaan voivat myös olla vahvuutesi tehokkaana etätyöläisenä. Pidä huolta, että nämä rutiinit tukevat sinulle sopivaa työskentelyrytmiäsi ja auttavat sinua säilyttämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä.

Ergonomia ja ajanhallinta etätyössä: Tasapainoisen työpäivän taika

Kun teemme etätyötä kotitoimistoissa, huomio ergonomiaan ja ajanhallintaan nousee keskeiseksi osaksi itsensä johtamisen taitoja. Ymmärtäessämme ergonomian merkityksen sekä tehokkaan ajanhallinnan perusteet voimme parantaa etätyön laatuamme ja hyvinvointiamme.

  • Ergonomia: Mukavuutta ja tehokkuutta

Koti ei aina tarjoa optimaalista työympäristöä, mutta voimme tehdä parhaamme ergonomian parantamiseksi. Tärkein neuvo on vaihdella työasentoja säännöllisesti. Käytä tyynyä alaselkäsi tukena istuessasi ja harkitse seisomatyöpisteen luomista esimerkiksi asettelemalla kirjapinon läppärin/näytön alle. Näyttöä voi myös nostaa korkeammalle esimerkiksi vain palaverin ajaksi tai muuten tietyin väliajoin. Näin vältyt selän ja niskan kireyksiltä. Muista myös, että säännölliset jaloittelu tauot auttavat vähentämään lihasjännitystä ja parantavat verenkiertoa.

Ergonomian merkitys korostuu erityisesti pitkäaikaisessa etätyöskentelyssä, kun pienetkin muutokset työasennossa voivat vaikuttaa terveyteemme ja tuottavuuteemme. Esihenkilöt voivat myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka työntekijät järjestävät oman kotitoimistonsa ergonomisesti.

  • Ajanhallinta: Järjestystä päivään

Ajanhallinta on toinen keskeinen elementti onnistuneessa etätyössä. Etätyöpäivän rakenne voi olla haasteellinen, mutta järjestämällä päivän voit tehdä siitä tasapainoisen ja tuottavan.

Kun työskentelet kotona ja samassa tilassa voi olla esimerkiksi kumppani tai perheenjäseniä, keskustelu ja yhteiset pelisäännöt ovat tärkeitä. Perheen yhteinen lukujärjestys voi auttaa määrittelemään ajankohdat, jolloin työskentelet keskittyneesti. Merkitse kalenteriisi myös tauot ja liikuntahetket, sillä ne ovat avainasemassa kehon ja mielen virkistämisessä.

Ajanhallinta ja ergonomia liittyvät kiinteästi itsensä johtamiseen etätyössä. Kun huolehdit terveydestäsi ja tehokkuudestasi, voit toimia paremmin ja olla esimerkkinä myös muille organisaation jäsenille. Hyviä etätyötapoja tkannattaakin jakaa muiden työntekijöiden kesken.

Fyysinen kunto ja sosiaaliset suhteet etätyössä: Hyvinvointia tasapainossa

Kun teemme etätyötä ja vietämme päivät kotitoimistolla, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota fyysiseen kuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Nämä kaksi tekijää ovat kulmakiviä hyvinvoivan etätyöläisen arjessa ja ovat myös suunnitelmallisuutta ja itsensä johtamista.

  • Fyysinen kunto: Liikettä päivään

Kun normaali arkirutiini keskittyy kotiin, saattaa päivän aikana liikkuminen jäädä vähiin. On kuitenkin tärkeää ylläpitää fyysistä aktiivisuutta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi päivittäisten askelmäärien tarkkailua ja ulkoilua. Pyri saavuttamaan sama määrä liikuntaa kuin saavuttaisit työpaikalla työskennellessä, esimerkiksi neljän kilometrin kävelylenkki vastaa noin 5 000 askelta, mitä pidetään hyvänä ohjeistuksena päivittäisiin askeleisiin.

Liikunnan merkitys ulottuu kuitenkin pidemmälle kuin vain fyysinen terveys. Säännöllinen liikunta auttaa myös mielen hyvinvoinnissa ja voi parantaa keskittymiskykyä ja stressinsietokykyä. Kotitreeni voi olla yhtä tehokasta kuin kuntosaliharjoittelu, ja voit kokeilla erilaisia lajeja kuten joogaa tai kehonpainoharjoittelua, esimerkiksi työpäivän tauoilla. Tämä voi olla selkeä etu toimistolla työskentelyyn verrattuna. Tärkeintä on löytää liikuntamuoto, joka sopii sinulle ja jota voit nauttia.

  • Sosiaaliset suhteet: Yhteyksissä kollegoihin ja ystäviin

Etätyö ei tarkoita sosiaalisten suhteiden unohtamista. Pidä yhteyttä työkavereihin ja kollegoihin säännöllisesti. Tämä ei vain vahvista työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaan auttaa myös jakamaan kokemuksia ja työhön liittyviä haasteita. Videopuhelut, viestit ja virtuaaliset kahvitauot ovat loistava tapa pitää yhteyttä yllä.

Myös henkilökohtaiset suhteet ovat tärkeitä. Muista tavata ystäviäsi ja perhettäsi fyysisesti vapaa-ajallasi. Vaikka ihmisillä onkin käytössään monia digitaalisia kommunikoinnin välineitä, on meillä myös sosiaalisia tarpeita tavata ihmisiä kasvotusten. Tämä auttaa ylläpitämään henkistä hyvinvointia ja vahvistaa yhteyttä läheisiin ihmisiin.

Esihenkilöt voivat arvioida alaisten kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja ylläpitää sosiaalisia suhteita myös etätyössä. Tämä edistää heidän kykyään sopeutua muuttuvaan työympäristöön ja pitää yllä hyviä suhteita tiimikavereihinsa.

Lopetus

Etätyö ja itsensä johtaminen muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, ja tämä blogi on antanut meille kattavan katsauksen näiden keskeisten aiheiden tärkeydestä. Rutiinien merkitys etätyössä on korostunut, ja ne toimivat vahvana perustana menestykselle. Unirytmin säännöllisyydestä ruokarytmin ja työskentelyrytmin hallintaan, jokainen näistä näkökulmista vaikuttaa suoraan työtehoon ja hyvinvointiin, ja vaativat työntekijöiltä hieman itsekuria.

Ergonomia ja ajanhallinta ovat olennaisia osa-alueita, jotka parantavat etätyön laatua. Ergonomia tuo mukavuutta ja tehokkuutta päivään, kun taas ajanhallinta luo tasapainoisen ja tuottavan työpäivän. Näiden seikkojen huomioiminen on avainasemassa työntekijöille.

Fyysinen kunto ja sosiaaliset suhteet täydentävät kokonaisuutta. Liikunnalla ylläpidetään sekä kehoa että mieltä, ja sosiaaliset suhteet vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja tukevat henkistä hyvinvointia.

Näitä tekijöitä yhdistää itsensä johtaminen, joka on ratkaisevan tärkeää etätyössä menestymisen kannalta. Se ei ole vain yksilön vastuulla vaan myös esihenkilöiden tehtävänä on arvioida alaisten valmiudet tähän moderniin työskentelytapaan. Vaikka itsensäjohtaminen etätyössä onkin viime kädessä jokaisen omalla vastuullaan, olisi esihenkilöiden hyvä tarjota tiedot ja keinot sen toteutukseen.

//Peetu